Till NorthSpawn

Turnering: NorthSpawn 2019: League of Legends

NorthSpawn 2019: League of Legends
Typ Elimination Bracket
Spel League of Legends
Lag 8/8
Speltyp 5v5
Startades 26 oktober 2019 21:00
Avslutades 27 oktober 2019 17:42
Antifusk -
Kanal
Priser
1:a 6000
2:a 3000
3:a 1000
ReglerTurneringen är enbart för deltagare på NorthSpawn 2019Gruppspel lördag 26/10 kl 21:00

Semifinal 1 söndag 27/10 kl 18:00 

Semifinal 2 söndag 27/10 kl 21:30 

Final måndag 28/10 kl 17:00 - spelas på scen & livestreamasTurneringen behöver minst 4 anmälda lag innan den 25/10 kl 12:00 för att bli av. 

L A G S T O R L E K : 5v5

L A G E T :

Laget ska bestå av 5 individuella spelare. Laget har även rätt till att anmäla ytterligare en person som coach eller avbytare (“avbytare” räknas som en ersättare för en spelare som eventuellt skadat eller som inte längre kan delta i tävlingen)

(“coach” är en person utöver de individuella spelarna som får stötta laget och får bistå med strategisk hjälp under spelets gång). Enbart en föranmäld coach eller avbytare har rätten att delta i laget. Lagets coach får tillgång till scenområdet vid eventuellt deltagande i semifinal/final.

K A R T A : Summoners Rift

M O D E : Tournament Draft

O M G Å N G E T T (BEST OF 1)

Alla matcher är best-of-1 utom semifinalerna och finalen som spelas best-of-3.

T I M E O U T :

Lagen har enbart rätt till technical time out enligt reglerna nedan.

T E C H N I C A L   T I M E O U T :

Vid enstaka datorkrasch eller tekniskt strul så har varje lag möjlighet att pausa matchen i max 10 minuter, fördelat på max 2 tillfällen. Detta innefattar tekniskt strul, fysisk interferens samt mjukvarufel. Endast admin erhåller sig rätten att förlänga en time out. Vid semifinal/final är lagets technical time out ej tidsbegränsad, men kan enbart initieras med beslut från admin. Detta på grund av att semifinal och final spelas på NorthSpawns utrustning och därmed ansvarar för tekniken.

M E D I C A L   T I M E O U T : 

En spelare har rätt till 10 minuter medical time out för att utvärdera om spelaren kan fortsätta spela eller måste uppsöka sjukvård. En medical time out är enbart möjlig om spelaren i förväg har rapporterat en sjukdom till admin. Detta innebär alltså att det inte är beviljat att ta en “medical time out” för t.ex huvudvärk, illamående eller dylikt om det inte finns föranmält att spelaren har ett dokumenterat problem med den typ av sjukdom. Vid en skälig medical time out har laget möjlighet att låta sin avbytare fortsätta matchen i den sjuke spelarens ställe. När avbytare väl har hoppat in kan laget inte längre byta några spelare. Avbytaren får en skälig tid på sig att ändra eventuella inställningar på datorn. Alla bedömningar görs av admin.

Å T E R U P P T A G N I N G   A V   M A T C H   E F T E R   T I M E O U T :

Matchen får enbart fortsätta efter godkännande från admin och motståndarlaget. Det vill säga att motståndarlaget är redo.

Sida: Det övre laget i bracketen är Team 1. Det nedre laget i bracketen är Team 2.

S K A P A N D E   A V   M A T C H :

Team 1 (övre laget) ansvarar för att skapa ett custom game som heter Team 1 vs Team 2 (Där Team 1 & Team 2 är utbytt mot respektive lagnamn). Lösenordet ska meddelas till motsvarande lagkapten via NorthSpawn’s discordserver. Vid problem eller komplikationer kontakta NorthSpawn admin.

Server: EU West

OMS T A R T :

Tekniskt strul eller eventuella buggar i början av matchen ska hanteras enligt följande:

Om en spelare upplever eventuella buggar måste detta rapporteras direkt till admin.

Vid fördröjning av rapportering eller försök att utnyttja situationen upphävs möjligheten till omstart.

Dessa buggar innefattar:

Misslyckad inladdning av runor/masteries

Felaktigt inladdade HUD-inställningar

Bugg som uppstått mellan spelets lobby och matchstarten.

Direkt vid en upptäckt bugg skall spelet pausas (/pause) och admin kontaktas direkt. Admin bedömer om buggen är tillräckligt skäl för omstart av matchen.

För att buggen ska vara beviljad omstart av matchen måste den tydligt påverka spelarens möjlighet att prestera.

Pausning av spelets gång i början av matchen orsakad av en bugg, påverkar inte lagets technical time out.

Det är inte längre möjligt med omstart efter att någon av följande kriterier uppnåtts:

En spelare har eliminerats oavsett anledning (minions, annan spelare etc.).

Matchklockan har passerat 5 minuter.

Regler uppdateras kontinuerligt och admin har alltid rätt att göra ändringar i reglerna.

Läs mer om NorthSpawn 2019 på northspawn.se

Vinnare
1. VSS
2. TeamUA
3. SMA
Visa bracket
Lag
WO #1 Incheckad
WO #2 Incheckad
WO #3 Incheckad
Nordens Lejon Incheckad
SMA Incheckad
VSS Incheckad
INTEHELTHUNDRA Incheckad
TeamUA Incheckad